Informacja o wyborze ofert

Data

Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach informuje o wyborze ofert dotyczących realizacji poniżej wymienionych usług podczas imprez plenerowych na terenie gminy Szczytniki w terminach 15-16 czerwca i 18 sierpnia 2024r.

– na obsługę gastronomiczną  obejmującą tylko sprzedaż  lodów, gofrów. Nie otrzymano ofert spełniających podane kryteria. Stąd też przedłuża się okres składania ofert do 31 marca 2024r. zgodnie z wcześniejszymi założeniami

– na dowiezienie, ustawienie i obsługę w dniu imprezy urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych dla dzieci i młodzieży typu karuzele, zjeżdżalnie, urządzenia dmuchane, akumulatorowe pojazdy.

Informujemy, że do obsługi imprez w dn.15-16 czerwca 2024r. wybrano firmę „Wesołe Miasteczko ALA – Ladislawa Lanikowa. Natomiast do obsługi imprezy w dn.18 sierpnia firmę Pana Roberta Maika. Pozostałe oferty nie spełniały kryteriów podanych w zaproszeniu do składania ofert

– na ustawienie stoiska lub stoisk (max.3) z zabawkami, balonami i innymi atrakcjami dla dzieci i młodzieży. Nie otrzymano ofert spełniających podane kryteria. Stąd też przedłuża się okres składania ofert do 31 marca 2024r. zgodnie z wcześniejszymi założeniami

– na dowiezienie, ustawienie i odbiór przenośnych kabin wc podczas  imprez 15-16 czerwca i 18 sierpnia

Informujemy, że do obsługi imprez wybrano ofertę firmy WC TRON w pierwszej kolejności, oraz ofertę firmy WC Jaskółki  jako firmę drugiego wyboru.

Jednocześnie informujemy, że Gminny Ośrodek Kultury powiadomi zwrotnie, do przesłanych ofert drogą mailową wybrane firmy o ich wyborze i zaprosi do podpisania stosownych umów.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku braku odpowiedzi ze strony wybranej firmy lub też nie wypełnieniu wszystkich przedstawionych w ofercie zobowiązań oferta współpracy będzie skierowana do kolejnych firm.

Wszelkich informacji szczegółowych udzielimy telefonicznie bądź mailowo gok@szczytnikigok.pl lub tel. 62 7625037.