NASZE GRUPY

W gminnym Ośrodku Kultury w Szczytnikach aktualnie funkcjonuje siedem grup artystycznych

Grupa taneczna najmłodszych - Mała Akademia Tańca

Grupa taneczna BIG BOOM

Grupa plastyczna dla dzieci

Grupa taneczna dla młodzieży

Grupa teatralna

Grupa wokalna dziecięca

Grupa wokalna młodzieżowa