Linoryty uczestników zajęć plastycznych w GOKu

Nasi młodzi artyści, uczestnicy zajęć plastycznych w siedzibie GOKu w Szczytnikach i w świetlicy wiejskiej w Stawie mają za sobą okres ciężkiej wytężonej pracy przy tworzeniu linorytów, której to efekt pokazujemy poniżej.

W skrócie, jak powiedzieli młodzi artyści, najpierw powstawał projekt pracy, następnie młodzi ludzie nanosili rysunek na specjalne płytki gumowe linorytu, dalej trzeba było w gumolicie wyciąć specjalnymi dłutkami do linorytu to co naniesiono na rysunku i w efekcie końcowym na linoryt nakładano czystą kartkę papieru i farbą drukarską za pomocą wałką nanoszono efekt wyciętej pracy na papier. I tak na Papierze za pomocą farby odbijał się efekt wcześniejszej pracy.

Tak to wyglądało w skrócie, ale nad końcowym efektem trzeba się buło mocno napracować. Zobaczmy poniżej prace.