Ostatnie miejsca na zajęciach i warsztatach w GOKu