Prace plastyczne grupy ze Stawu

Prezentowaliśmy już prace plastyczne grupy uczęszczającej na zajęcia w siedzibie GOKu w Szczytnikach. Tym razem prezentujemy prace uczestników zajęć plastycznych GOKu z Jaromirem Sową w świetlicy wiejskiej w Stawie.