PROSIMY O POMOC I ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach rozpoczyna realizację projektu „Tworzymy szlak historyczny Gminy Szczytniki i jej wyjatkowych mieszkańców w fotografiach i dokumentach”, w ramach Programu Dotacyjnego Biura Programu „Niepodległa”, na który udało się nam pozyskać dofinansowanie.

Realizacja projektu polegać będzie na ustawieniu w miejscach otwartej przestrzeni publicznej w czterech miejscowościach gminy tablic z kopiami fotografii, dokumentów i opisów historycznych oraz rozbudowa strony internetowej o pozyskane materiały. Stanowiłoby to doskonały element zarówno stworzenia ścieżki edukacji historycznej dla dzieci i młodzieży ale także element „kotwicy historycznej” przyciągającej turystów pozwalając im na poznanie dziedzictwa polskości jakim dysponuje Gmina Szczytniki.

Założenia projektu to rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez stworzenie w czterech miejscowościach gminy Szczytnikach, Iwanowicach, Stawie i Marchwaczu zakątka historycznego z ustawionymi tablicami zawierającymi fotografie, dokumenty i informacje o wydarzeniach i postaciach niezwykle ważnych dla tej miejscowości.

Jednak by realizacja projektu nam się powiodła musimy prosić także Państwa o pomoc.

Z pewnością w  wielu domowych zakamarkach mieszkańców naszej gminy znajdują się jakieś pamiątki historyczne, zbiory zdjęć, dokumentów. Być może także ktoś z naszych czytelników interesuje się historią gminy, historią wspomnianych czterech miejscowości Staw, Iwanowice, Marchwacz i Szczytniki.

Prosimy takie osoby o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Szczytnikach tel. 62 7625037, chcielibyśmy wypożyczyć Państwa zgromadzone pamiątki by je zeskanować, opisać i w ten sposób umieścić zarówno  na stronie internetowej, jak i te najciekawsze na wspomnianych tablicach historycznych.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec września, nie mamy więc zbyt wiele czasu, dlatego jeśli tylko macie Państwo u siebie takie materiały historyczne niezwłocznie kontaktujcie się z nami, by wspólnie stworzyć szlak historyczny Gminy Szczytniki i jej wyjatkowych mieszkańców  w fotografiach i dokumentach. Razem z pewnością nam się uda.