ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA OBSŁUGĘ IMPREZ PLENEROWYCH W  2024r. organizowanych przez GOK

Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach w ramach planowanych do realizacji  imprez plenerowych w roku 2024,  zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert na obsługę sanitarną – przenośne kabiny wc, ustawienie stanowisk urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych dla dzieci i młodzieży (wesołe miasteczko, zjeżdżalnie, skakańce, karuzele itp.) oraz stoiska handlowego z zabawkami jak również  stoiska handlowego z lodami itp

I. Szczegóły zamówienia:

1. Zamówienie dotyczy imprez plenerowych realizowanych na terenie gminy w terminach

–  15- 16 czerwca (sobota – niedziela)  Szczytnickie Lato 2024 i Smaki LGD – Szczytniki

–  18 sierpnia( niedziela)  Dożynki Gminno-Parafialne w Szczytnikach

2.  Zamówienie dotyczy  składania  ofert

– na obsługę gastronomiczną  obejmującą tylko sprzedaż  lodów, gofrów.  Oferent zobowiązuje się do opłaty z tytułu wyłączności na ww. handel, posiadania odpowiednich zezwoleń na handel gastronomiczny,  oraz posprzątania po imprezie.   Organizator nie gwarantuje  zapewnienia podłącza siłowego prądu .

– na dowiezienie, ustawienie i obsługę w dniu imprezy urządzeń rekreacyjno-rozrywkowych dla dzieci i młodzieży typu karuzele, zjeżdżalnie, urządzenia dmuchane, akumulatorowe pojazdy itp. Organizator zapewnia tylko i wyłącznie podłączenie do gniazda 230V. W przypadku poboru większej mocy Oferent zobowiązany jest do zaopatrzenia w odpowiedni generator prądu. Ponadto Oferent zobowiązany jest do opłaty z tytułu wyłączności na ww. usługę oraz posiadania odpowiednich koncesji i certyfikatów bezpieczeństwa urządzeń.
– na ustawienie stoiska lub stoisk (max.3) z zabawkami, balonami i innymi atrakcjami dla dzieci i młodzieży z wyjątkiem innych  art. spożywczych niż popcorn i wata cukrowa.  Organizator zapewnia wyłączność na sprzedaż asortymentu zabawek dla dzieci natomiast nie zapewnia wyłączności na sprzedaż balonów, popcornu i waty cukrowej. Organizator zapewnia tylko i wyłącznie podłączenie do gniazda 230V.  Oferent zobowiązany jest do  posiadania wszelkich niezbędnych dokumentów i sprzętu zezwalającego na prowadzenie ww. handlu oraz do opłaty  z tytułu wyłączności na ww. usługę.

– na dowiezienie, ustawienie i odbiór przenośnych kabin wc podczas ww, imprez oraz oczyszczenia kabin podczas dwudniowej imprezy 15-16 czerwca w niedzielę 16 czerwca w godzinach dopołudniowych. Oferent zobowiązany jest do  posiadania wszelkich niezbędnych dokumentów i sprzętu zezwalającego na prowadzenie ww. handlu.

                                                    II. Wymagania stawiane oferentom  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a także posiadają odpowiednie doświadczenie, wiedzę i umiejętności.

III. Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim i podpisana.

IV. Oferty należy składać w terminie do dnia 29.02.2024r. mailem: na adres: gok@szczytnikigok.pl, listownie na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Szczytnikach, Popów 54/1, 62-865 Szczytniki lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury. Kontakt telefoniczny 627625037 lub 604724465.

V. Wybór najlepszych ofert odbywać się będzie w oparciu o kryteria uwzględniające zaproponowaną kwotę opłaty za wyłączność prowadzonej usługi, przedstawioną atrakcyjność oferty oraz doświadczenie w realizacji  podobnych zleceń. O wynikach wyboru ofert zainteresowani będą powiadomieni do dnia 05 marca 2024r.

VI. Wszelkie szczegóły dotyczące wymienionych imprez,  w tym atrakcyjność  programu imprezy, wykonawcy artystyczni, planowana liczba uczestników dostępne są w Gminnym Ośrodku Kultury w Szczytnikach, pod numerem tel. 627625037 lub adresem mailowym gok@szczytnikigok.pl